avast! Free Antivirus 22.4.6011

avast! Free Antivirus 22.4.6011

AVAST Software – 71,3MB – Freeware – iOS Windows
ra khỏi 252 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Avast! Chống virus miễn phí là không chỉ tốt nhất miễn phí các sản phẩm chống vi-rút trên thế giới, nó có thể là tốt nhất sản phẩm chống vi-rút-miễn phí hoặc trả tiền. VirusBulletin gần đây đã mô tả nó không có gì như ngắn một phép lạ. Nó không phải là một sản phẩm phát hiện old-fashioned chữ ký, avast antivirus miễn phí dựa trên nhiều lớp bảo vệ làm việc cùng nhau để cung cấp bảo mật đoạt.

Tính năng mới phù hợp với phát hiện hàng đầu với tăng hiệu quả. Yêu cầu bộ nhớ máy tính cho công cụ chống virus và Spyware mới đã được cắt giảm một nửa. Quét là 40 phần trăm nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và máy tính tài nguyên. Hoàn thành rootkit bảo vệ bao gồm các phát hiện thời gian thực để tránh khỏi cài đặt ban đầu, trên nhu cầu quét và quét thời gian khởi động.

Phần mềm thân thiện này có một giao diện mới dễ dàng điều chỉnh cài đặt, một trình đơn trợ giúp context-sensitive và đồ thị đang hiển thị các hoạt động liên tục bảo vệ. Người dùng có thể đặt thời gian và điều kiện để hoàn thành quét, với avast thậm chí dậy vào máy tính của họ từ ngủ đông cho nửa đêm quét trước khi đưa nó quay lại giường.

Các con đường chính hai phần mềm độc hại vào một máy tính là các trang web và email, với khoảng 80 phần trăm của bệnh nhiễm trùng mới bắt thông qua trình duyệt internet. Avast! cung cấp các chiến lược phòng thủ riêng biệt cho mỗi.

Avast! Chống virus miễn phí được thiết kế cho người tiêu dùng trung bình những người muốn dễ dàng sử dụng bảo vệ cho cơ bản email và lướt web. Nó được giới hạn cho người dùng gia đình và phi thương mại.

Tổng quan

avast! Free Antivirus là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi AVAST Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 36.034 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của avast! Free Antivirus là 22.4.6011, phát hành vào ngày 05/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/08/2009.

avast! Free Antivirus đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS/Windows. Tải về tập tin có kích thước 71,3MB.

Người sử dụng của avast! Free Antivirus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho avast! Free Antivirus!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 36.034 UpdateStar có avast! Free Antivirus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản